Denken in Beelden – Oudertraining

Herken je jezelf in het volgende?

 • Denken in Beelden - oudersJe bent van mening dat er meer in je kind zit dan er nu uitgehaald wordt, maar hebt geen idee hoe je dit kunt bewerkstelligen.
 • Je realiseert je dat jouw kind op een andere manier leert, maar hebt geen idee hoe dan.
 • Je bent een betrokken ouder, maar het lukt je onvoldoende je kind te helpen met zijn huiswerk.
 • Je wilt de school niet afvallen, maar ook gaan staan voor de kwaliteiten van je kind.
 • Je bent een realistische ouder die daarnaast ook afgaat op jouw gevoel.
 • Je wilt op een gelijkwaardig niveau met de school in gesprek kunnen gaan en blijven meedenken in het optimaliseren van de leeromgeving van je kind.

En je vraagt je af…

 • Hoe kan ik mijn beelddenkende kind het beste helpen?
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind lekkerder in zijn vel gaat zitten?
 • Hoe kan ik aansluiten bij zijn leerbehoeftes tijdens huiswerkbegeleiding?

Wat jij nu nodig hebt, is de Denken in Beelden – Oudertraining

Wat je nu het liefste wilt, is het vergaren van kennis en inzicht in de manier van leren van jouw kind (en dat van jezelf), zodat je je beelddenkende kind op de juiste wijze kunt begeleiden met zijn rechterhersenhelft schatten . Iemand die in beelden denkt leert op een wezenlijk andere manier dan iemand die in taal denkt. De ideale manier voor jou om je beelddenkende kind beter te begeleiden en ondersteunen bij het leren, is een kant-en-klaar plan dat je stap voor stap in werking kunt zetten. Hierdoor kun je veel sneller en met minder inspanning je doel behalen: dat je kind zich kan handhaven in een linkerhersenhelft dominante leeromgeving, zodat het (uiteindelijk) naar de school van zijn keuze kan gaan.

Binnen twee dagen jouw visueel ingestelde kind begelei­den

en direct resul­taten boeken!

Wijze Wenneke

 • Je hoeft niet langer alle informatie zelf bij elkaar te zoeken
 • Je voelt je niet langer je overspoeld door alle informatie, waarvan je niet snapt hoe je die moet implementeren
 • Je hoeft niet langer je kostbare tijd te verspillen aan het wiel opnieuw uitvinden
 • Je loopt niet meer het risico cruciale informatie over het hoofd te zien
 • Je hoeft de implementatie van de benodigde kennis niet meer uit te stellen omdat je niet weet waar je moet beginnen
 • Je staat er niet langer alleen voor
 • Alle informatie die noodzakelijk is om jouw beelddenkende kind te kunnen begeleiden
 • De informatie in 4 dagdelen gestructureerd aangeboden
 • Stappenplannen voor het begeleiden van je beelddenkende kind tijdens het huiswerk
 • Stappenplannen voor het begeleiden van het opruimen van de kamer van je kind
 • Een werkboek met achtergrondinformatie en inspiratie
 • Een groep enthousiaste ouders die met je meedenken, je feedback geven, zodat jouw leerrendement optimaal is

Voor wie is deze training geschikt?

De training Denken in Beelden is geschikt voor betrokken ouders die het hoogst haalbare uit hun kind willen halen. Je wilt dit doen met een realistische kijk op je kind. Je hebt oog voor zowel de kwaliteiten van je kind als waar de valkuilen liggen. En die van jezelf in de opvoeding. Wil je direct met je kind aan de slag op een speelse manier om zijn leeromgeving te optimaliseren, zodat de schoolresultaten stijgen? Of wil  je snel en gemakkelijk je verworven kennis implementeren in je dagelijkse opvoedsituatie, zodat het thuis gezelliger wordt? Dan is de training Denken in Beelden uitermate geschikt voor jou!

In deze oudertrain­ing leer je het volgende:

Pro­gramma Denken in Beelden

Avond 1 en 2

Tijdens deze avonden wordt de basis gelegd:

 • Herken­nen van de eigenschappen van kinderen die in beelden denken
 • Achter­grondinformatie en the­o­rie van beelddenken
 • powerWerking van de hersenen
 • Taaldenken ver­sus beelddenken
 • Kwaliteiten en valkuilen van jouw kind
 • Beeld­denkers begelei­den met hun zelf­beeld en welbevinden
 • Begelei­den van beeld­denkers thuis (en op school)

Avond 3 en 4

Tijdens deze avonden krijg je praktische adviezen en tools aangereikt, die je direct in de praktijk kunt brengen. Je leert over de begelei­d­ing van jouw beeld­denker, bij:

 • Reke­nen (tafels en som­men automatiseren)
 • Plan­nen
 • Tijd
 • Spelling
 • Lezen
 • Leren van de zaakvakkenboekenlijst voor hoogsensitieve kinderen
 • Begri­jpend lezen
 • Werk­stuk of spreekbeurt
 • Tips en tools voor op school
 • Tips en tools voor thuis

Duur: 

4 avonden van 20:00-22:00 uur op  te Voorschoten

Docent:

Tineke Verdoes is moeder, leerkracht, remedial teacher, kindercoach, auteur en beelddenker. In de afgelopen jaren heeft Tineke verschillende opleidingen gevolgd en zelfstudie gedaan. Waardoor zij zichzelf nu Beelddenk Specialist mag noemen. Ze is auteur van DENKEN IN BEELDEN, DE JONGE BEELDDENKER en BELEVEND LEREN. Met deze drie boeken inspireert ze velen en trekt ze door het land om op grote en kleine (onderwijs)congressen lezingen te verzorgen

Werk­wi­jze 

De avonden wor­den onder­s­te­und met beeld­ma­te­ri­aal dat ver­w­erkt is in een prezi, een bewegende presentatie die je thuis kunt bekijken. Kinderen die in beelden denken willen vooral belevend leren. Tij­dens deze twee dagen zul je dus veelvuldig zelf aan de slag gaan. Om deze activiteiten zo opti­maal mogelijk uit de verf te laten komen werk ik met een kleine groep ouders. Max­i­maal aan­tal deel­ne­mers is 12.

De data:

De trainingsdata: 25 sept., 16, & 30 okt., 13 nov.

Prijs:   

165,- p/p.

250,- per ouderpaar

excl. ben­odigde mate­ri­alen en een exemplaar van het boek ‘Denken in beelden.

Locatie: 

Oostbosch 13

2251TN Voorschoten

 

Share Button