Talentenkompas

Over de test

Talentenkompas = meten met 10 verschillende tests

De online meting bestaat uit 7 capaciteiten- en 3 persoonlijkheidstests en richt zich op:

 • Persoonlijkheid
 • Intellectuele vermogens
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Interesses

De serie bestaat uit zoveel verschillende tests om zo goed mogelijk te meten.

REDENEREN MET TAAL, CIJFERS EN BEELDEN

De intellectuele vermogens worden onderzocht op de gebieden:

 • Verbaal (taal begrijpen, gebruiken en kennen)
 • Numeriek (rekenvaardigheid)
 • Ruimtelijk
 • Logisch

NIET ALLEEN HET VERSTAND TELT

Het brugklasadvies is in tegenstelling tot de CITO-toets gebaseerd op de intellectuele prestaties van uw kind. Dit advies is aangevuld met vier factoren die een bepalende invloed hebben in het waarmaken van het niveau in de praktijk. Deze factoren kunnen het brugklasadvies versterken of matigen.Deze vier factoren zijn:

 • leer- en werkhouding
 • taakgerichtheid
 • geloof in eigen kunnen
 • thuisomgeving

WAARHEID EN WAARDE

Talentenkompas voldoet royaal aan de hoge wetenschappelijke eisen die worden gesteld aan psychologisch onderzoek, waaronder de betrouwbaarheid en de validiteit.De waarde van de resultaten kan verminderen door de richtlijnen die gelden voor een goede afname onvoldoende te volgen. Kijkt u daarvoor bij ‘waar u rekening mee moet houden bij het invullen’.

De inhoud van het rapport

Méér dan een brugklasadvies!

Talentenkompas geeft u een veelzijdig inzicht in de achtergronden van de prestaties van uw kind. Daardoor krijgt u in aanvulling op de uitslag van de CITO-toets naast een brugklasadvies handvatten in de opvoeding en begeleiding van uw kind.

Talentenkompas kijkt verder dan de schoolprestaties van uw kind zoals bijvoorbeeld op school en met CITO gebeurt. Het geeft inzicht in de manier waarop de prestaties van uw kind tot stand komen, waardoor u beter kunt kiezen voor een vervolgopleiding na groep 8.

Talenten

Talentenkompas geeft u inzicht in de talenten van uw kind. Zijn of haar talenten zijn opgedeeld in 5 categorieën:

 1. Persoonlijkheid
 2. Omgaan met anderen
 3. Organiseren en structuur aanbrengen
 4. Omgevingsbewustzijn en verbanden leggen
 5. Sport en beweging

Uit de resultaten leidt u af met hoeveel gemak of juist moeite uw kind een talent verder kan ontwikkelen.

Lekker in je vel zitten

Vanuit de belevingswereld van uw kind, met alle denkbeelden die te maken hebben met zijn/haar gevoel van eigenwaarde, beantwoordt Talentenkompas voor u vragen als:

 • Hoe tevreden is mijn kind over zijn/haar prestaties?
 • Hoe ervaart mijn kind de relatie met de leerkracht?
 • Hoeveel vertrouwen heeft mijn kind in zichzelf?
 • Hoe gesteund voelt mijn kind zich door thuis?

Verborgen verlangens

Talentenkompas brengt in beeld waarmee uw kind zich graag bezighoudt:

 • Muziek
 • Taal en woorden,
 • Vormgeving en kunstzin,
 • Puzzelen en redeneren
 • Natuur en buitenleven
 • Sport en spel
 • Ordenen en verzamelen

Hoe gaat het invullen?

Hoe lang is mijn kind met het invullen bezig?

Het eerste onderdeel, de 7 capaciteitentests, duurt ongeveer een uur en het tweede onderdeel, de 3 persoonlijkheidtests, duurt ongeveer 50 minuten, dus bij elkaar bijna 2 uur 

Kan mijn kind ook pauzeren of stoppen tussen de testen?

Jazeker. Na elke test is het mogelijk om te pauzeren. Elke test begint met een instructie- en uitlegpagina en start zodra op ‘begin’ is geklikt. Is een test eenmaal begonnen dan is het belangrijk dat uw kind deze test ook in één keer afmaakt. Is de test klaar, dan bestaat er weer de mogelijk om te pauzeren.

Kijk voor meer informatie op: www.talentenkompas.nl

Afname bij KINDERTALENTEN, gebeurd in twee dagdelen. De rapportage wordt met ouders/verzorgers mondeling doorgenomen. Totale kosten: 300,-.

 

 

 

 

 

 

Share Button