Opleiding Wereldspel 2.0 inclusief Denken in Beelden professional

Het gaat minder goed op school met een kind uit je praktijk of in je klas.

·         Je hebt het vermoeden dat dit kind een beelddenker is en je wilt dit graag kunnen bevestigen.

·         Als begeleider vind je het fijn om te weten of de leerproblemen het gevolg zijn

a) van beelddenken,

b) van een ontwikkelingsvoorsprong,

c) een vertraagde cognitieve ontwikkeling,

d) van een sociaal-emotioneel probleem

e) of van een combinatie van factoren.

 

·         Je wilt graag weten hoe het kind zijn informatie verwerkt.

·         Je vindt het fijn om te weten welke persoonlijkheidskenmerken het kind laat zien.

·         Je verkrijgt graag inzicht in de stand van zaken rond om het: lees-, spelling-, tekstbegrip- en rekenniveau van het (beelddenkende) kind

Een wereldspel afname kan antwoord geven op deze vragen.

Het Wereldspel

Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksmiddel om te signaleren of een kind een beelddenker is. Dit onderzoeksmiddel bestaat uit allemaal houten huisjes, bomen en beesten. Het kind bouwt daarvan een dorp. De manier waarop hij of zij dit doet, geeft aan in welke mate er in taal of in beelden wordt gedacht.

Het Wereldspel geeft daarnaast een indicatie naar het cognitieve ontwikkelingsniveau van een kind: in hoeverre komt de manier van bouwen overeen met zijn of haar leeftijdgenoten? Doordat het Wereldspel zonder taal wordt afgenomen krijgen taalzwakke beelddenkers alle ruimte om te laten zien wat ze in huis hebben. Dit kan voor thuis en school heel waardevol zijn.

Wil je diagnosticeren op Beelddenken? Dan komt er een Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) bij. Hierbij wordt naast het afnemen van het Wereldspel didactische onderzoeken gedaan naar lezen, spelling, tekstbegrip, rekenen.

Na het afnemen van het wereldspel, met of zonder IOO, kun je ouders geruststellen en gerichter tips geven aan leerkrachten. Het is een onderzoeksmiddel met meerwaarde in je praktijk.

Signaleerder worden

Vol liefde kijkt Tineke Verdoes naar het ‘Ojemann wereldspel’ als onderzoeksinstrument. Haar wens is groot om het beschikbaar te houden voor de nieuwe generatie. Als specialist op het gebied van beelddenken binnen het onderwijs bied ze je bij deze de opleiding wereld spel 2.0 aan.

Na het volgen van deze 7 dagen neem je vol zelfvertrouwen het wereldspel af en ben je zelf slagvaardiger, doelgerichter en effectiever in de begeleiding van het kind.

Praktische informatie m.b.t. de opleiding:

 • De cursus wordt gegeven door Kindertalenten in de hoedanigheid van Tineke Verdoes
 • Er wordt gebruik maakt van de originele documenten van Nel Ojemann en Hester Brouwers uitgegeven door het voormalig Bureau Ojemann en nu verkregen via boek in beeld.
 • De opleiding duurt 7 dagen, op de zevende dag vindt de certificering plaats.
 • Ieder opleidingsdag wordt gevolgd door een huiswerkopdracht die door de cursist gedeeltelijk online en deels schriftelijk wordt verwerkt.
 • De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van een afgenomen wereldspel.
 • Om wat je geleerd hebt tijdens de opleiding met succes toe te kunnen passen is een HBO opleidings- of ervaringsniveau vereist.
 • De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 200 uur.

Je krijgt:

 •  7 dagen op hoog tempo les, waardoor je goed gevuld naar huis gaat
 • Les via de top-down methodiek, waardoor je werkt vanuit overzicht naar detail
 • Les in een kleine geselecteerde groep
 • Achtergrond informatie over de ontwikkeling van het ‘Ojemann Wereldspel’ onderzoek
 • De theorie over het pedagogisch en didactisch onderzoek behorende bij het wereldspel, het zo genoemde Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO)
 • Inzicht in de ontwikkeling van een beelddenker versus de taaldenker
 • Praktijkvoorbeelden aan de hand van meerdere casussen
 • Herkenning in cognitieve niveaus
 • Inzicht in de sociaal-emotionele aspecten (persoonlijkheidskenmerken)
 • Je krijgt les en toegang tot de lessenseries behorende bij de opleiding Denken in Beelden – professional, zodat je passend advies kan geven én mogelijke behandelingen.
 • Toegang tot een online wereld met voldoende oefen mogelijkheden, waardoor je met zelfvertrouwen je test afnames ingaat.

Je leert:

 1. het ‘Ojemann Wereldspel’ als onderzoekinstrument hanteren
 2. het afnemen én interpreteren van het didactisch onderzoek (IOO) met: lees-, spelling-, tekstbegrip- en rekentesten
 3. de testresultaten vast te leggen in een helder, duidelijk verslag.
 4. adequate adviezen te gegeven op het gebied van lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen.
 5. lessenseries te geven n.l.v. de bevingingen van uit het ‘Ojemann Wereldspel’ en het IOO.

Aan het eind van deze opleiding:

 • Heb jij jezelf een professionele houding aangemeten t.a.v. beelddenken
 • Ben je een serieuze gesprekspartner binnen het onderwijs
 • Kun je met vertrouwen zelfstandig het wereldspel afnemen en de onderzoeksgegevens interpreteren
 • Kun je met vertrouwen een Individueel Onderwijskundig Onderzoek afnemen  en interpreteren om beelddenken te diagnosticeren bij leerlingen in de leeftijd van 5 -15 jaar.
 • Kun je vaststellen of leerproblemen het gevolg zijn van beelddenken, van een ontwikkelingsvoorsprong, een vertraagde cognitieve ontwikkeling, van een sociaal-emotioneel probleem of van een combinatie van factoren.
 • Kun je adequate maatregelen adviseren aan derden en waar mogelijk zelf nemen.*
 • Kun je waar mogelijk passend doorverwijzen.

*Je wordt gestimuleerd om op een holistische wijze te kijken naar een leerling en zijn oplossingsstrategieën. Je wordt uitgedaagd op een ‘speelse’ en creatieve manier te zoeken naar mogelijkheden die het onderwijs heeft om deze leerlingen binnen zijn mogelijkheden te ondersteunen.

Data:  4, 18 sept. 16, 30 okt. 13, 27 nov. & 11 dec. examendag van 9:00-15:00 uur

Lokatie: regio voorschoten

Kosten van deze 7 daagse opleiding:

€ 2395,-  incl. btw, Ojeman Wereldspel (t.w.v. 300,-), module, werkmap met handleiding en theorie, alle toetsen en bijbehorende score bladen en diverse studiematerialen t.w.v. €200,–
Er is mogelijkheid tot gespreid betalen in een termijn van max. 4x (598,75 per keer)

NOG MAAR 3 PLEKKEN BESCHIKBAAR!

Over de docent

Tineke Verdoes is moeder, leerkracht, remedial teacher, kindercoach, auteur en beelddenker. In de afgelopen jaren heeft Tineke verschillende opleidingen gevolgd en zelfstudie gedaan. Waardoor zij zichzelf nu Beelddenk Specialist mag noemen. Ze is auteur van DENKEN IN BEELDEN, DE JONGE BEELDDENKER en BELEVEND LEREN. Met deze drie boeken inspireert ze velen en trekt ze door het land om op grote en kleine (onderwijs)congressen lezingen te verzorgen

 

 

Share Button