Hands-on, minds-on, hearts-on

hands-on, minds-on, hearts-onIn het boek Ellis en het verbreinen spreekt Jelle Jolles (hoogleraar hersenen, gedrag en educatie)  over de volgende facetten die de Zwitserse filosoof en pedagoog Pestalozzi kernachtig omschrijft als hands-on, minds-on, hearts-on. Hij is denkt dat jonge kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen door een omgeving waarin we deze drie elementen evenwichtig verenigen.

Maar wat betekent dat nu Hands-on, Minds-on, Hearts-on? In zijn boek beschrijft hij het als volgt:

“Met hands-on richten we ons er op dat kinderen spelenderwijs in aanraking komen met materiaal dan hen uitnodigt om met elkaar handelend te beleven, te onderzoeken en creatief te zijn. Tegelijk proberen wij kinderen tijdens het handelen aan het denken te zetten (minds-on) om zich af te vragen waarom bepaalde uitkomsten zich voordoen, om verbanden te zien, om originele oplossingen te bedenken, om hun eigen vragen en voorspellingen te ontwikkelen en deze vervolgens inde praktijk te toetsen en te verfijnen. Ten slotte richten we ons op het element hearts-on, waarbij we kinderen helpen om diepe emotionele verbondenheid met hun handelen en denken op te bouwen. Hearts-on moet hen motiveren en inspireren om zich te willen toeleggen op nieuwe vraagstukken en probleemstellingen.”

Enthousiast geworden over dit principe ben ik de afgelopen periode gaan spelen met dit gegeven.

Share Button

, , ,

Comments are closed.